LEXiTRON & Parsit Test
 
   
 
---------------------------------------------
  About Parsit  
---------------------------------------------
  Frequency of Sentence  
---------------------------------------------
  FAQs  
---------------------------------------------
  Contact  
---------------------------------------------
  Site Map  
---------------------------------------------
  Parsit News  
---------------------------------------------
 
 
แหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ
 
สมัครสมาชิก
     
 
Please Login
username
 
password
 
auto login
 
     
   
 
 
 
     
ลืมรหัสผ่าน / forgot your password
- สมัครสมาชิกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น -

ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น
หากท่านมีปัญหาในการสมัครสมาชิก
ท่านสามารถใช้ username: guest2016 และ password: Parsit2016 เพื่อเข้าใช้งานระบบได้

 
 
 
 
 

 
 
ลินุกซ์ทะเล
Vaja ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
ArnThai
ORCHID CORPUS
บริการแปลภาษาอังกฤษ<->ไทย
ค้นหาด้วยสรรสาร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 
ผู้รับผิดชอบ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย โทร. 02-564-6900 ต่อ 2258
สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120